Larvik kommune
Postadresse: Postboks 2020, Stubberød, 3255 LARVIK
Besøksadresse: Sliperiet, Hammergt. 15, 3256 Larvik
Kontaktperson:Anne Bente Korssjøen Johnsen, 98253262, anne.bente.korssjoen.johnsen@larvik.kommune.no, Arve Karlsen, 90177882, arve.karlsen@larvik.kommune.no
3. trinn - Besøk på Hedrum bygdetun
Produksjonsliste
Program

3. trinn - Besøk på Hedrum bygdetun

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Hedrum historielag tar elevene med på en reise i tid hvor de viser elevene hvordan det gamle bondesamfunnet fungerte både som produsent og forbruker. Elevene blir tatt med på låven, smia og bryggerhuset med kjøkken og vevstue for å oppleve gamle håndverks- og husflidstradisjoner.

Skolene bes om å på forhånd dele elevene inn i 4 grupper og gi dem betegnelsene A-B-C-D. Da sparer vi noe tid  i starten.

Lærerveiledning

Besøk på Hedrum Bygdetun

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Larvik kommune
  • Kunstnere/grupper: Hedrum historielag/Hedrum bygdetun

Elevorientering

Det eldste huset på bygdetunet, våningshuset eller framhuset ble bygd i 1830. Vi kan derfor sette tidsrammen fra det året eierne flyttet inn i nyhuset og til ca 1950, da mye forandret seg i bygde-Norge. De som levde på landet i gamle dager, og det var de aller fleste, hentet de det de skulle leve av fra tre kilder: Skogen, jorda og dyra. Fra skogen henta de ved til oppvarming og matlaging, trevirke til bygninger og materialer til redskaper. I skogen var det ville dyr og fisk, beite for kuene og ville bær. Jorda ga korn, etter hvert også poteter og grønnsaker, høy og annet fòr til dyra, lin til klær for å nevne noe. Hesten ble brukt til mange tunge tak: Trekke fram tømmer, pløye, harve, kjøre inn korn og høy og masse annet. Kuene ga melk, hønene egg, sauene ull osv. og alle ga kjøtt, når den tida kom. Her på gården hadde de nok ganske mange dyr. Når de fikk mer egg, melk eller kjøtt som de ikke måtte ha for å leve, solgte de varene og kunne kjøpe varer som de ikke kunne dyrke selv. Dette er tanker som ligger bak de aktivitetene som vi vil legge opp til.

Vi organiserer dagen ved at elevene besøker 4 forskjellige stands:

* vev, karding, spinning og farging av ull

* museet over gammel redskap og hvordan de ble brukt

* det gamle kjøkkenet hvor det ble bakt brød, steking av vafler på gamlemåten (gammel vedfyrt komfyr), separering av melk

* den gamle smia hvor smeden viser hvordan jern ble glødet og kunne bøyes

Elevene får være aktive brukere, får prøvesmake hvitost , prim og nysilt melk og brenne med glødende jern.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Tunet Hedrum bygdetun
Skomaker Hedrum bygdetun
Kulturarv
Trinn: 3 - 3
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Hanne Gade Ringdal
Tlf. 917 72 037  E-post: hanne.ringdal@gmail.com
Programlengde
2 timer og 45 minutter
Maks publikumsantall
60
Arena / rom
Hedrum bygdetun
Er workshop
Ja
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Larvik kommune