Larvik kommune
Postadresse: Postboks 2020, Stubberød, 3255 LARVIK
Besøksadresse: Sliperiet, Hammergt. 15, 3256 Larvik
Kontaktperson:Anne Bente Korssjøen Johnsen, 98253262, anne.bente.korssjoen.johnsen@larvik.kommune.no, Arve Karlsen, 90177882, arve.karlsen@larvik.kommune.no
Perspektiv - en vandreutstilling
Produksjonsliste
Program

Perspektiv - en vandreutstilling

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Ordet perspektiv kommer fra latin og betyr å se gjennom. Bildene i denne utstillingen illustrerer noen av de ulike virkemidlene vi har for å skape illusjonen av dybde og rom i en todimensjonal billedflate.
Med Perspektiv følger en fyldig lærerveiledning, som gjør rede for sentrale ord og begreper i forbindelse med perspektivtegning, og gir en kort historikk over utviklingen av perspektivet i den vestlige billedkunsten. Det følger også med en PowerPoint som kan brukes i undervisning. Gjennom arbeidet med utstillingen skal elevene få kunnskap om hva ulike perspektiv er, og hvordan man kan bruke dette virkemiddelet i egne kunstneriske uttrykk.

 Vandreutstillingen består av

 • 9 grafiske verk
 • Lærerveiledning.
 • PowerPoint: PERSPEKTIV – en innføring.

  FAKTA
  Antall bilder: 9
  Emballasje: Koffert med mål 50 x 75 x 26 cm. Vekt ca 17kg
  Utstillingslokale: Klasserom/fellesrom
  Formidling: Utstillingen turnerer uten formidler
  Utstillingen fåes til din skole i Larvik og Lardal etter ønske denne høsten. Ta kontakt for nærmere avtale.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Larvik kommune

Multimedia og vedlegg

Bilder

Arne Bendik Sjur
Visuell kunst / Billedkunst
Trinn: 5 - 10
Praktisk informasjon
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Larvik kommune